Klikni na písmenko a zahraj ho . Neskákej písmenku do řeči, nech ho pěkně domluvit. Nechceš mít přece popletená písmenka.

písmeno a                                                              b                                                              c

 

 

                                                                                                                                                              stop